image banner
Đảng ủy xã

Đảng ủy là một trong những cơ quan lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, được phân bổ ở cấp xã, phường, thị trấn.

Văn phòng Đảng ủy là cơ quan thuộc hệ thống các ban đảng, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Bộ.

Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông

Tham gia ý kiến trong việc thẩm định nhân sự cán bộ trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ

Tham mưu đề xuất Đảng ủy cơ quan Bộ, Ban thường vụ về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm có:

 Ông Trần Văn Mé -  Huyện uỷ viên  - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã, đồng thời Trưởng ban Pháp chế.

- Điện thoại: (0723) 876 119

- Ông Nguyễn Ngọc Chuẩn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 

- Điện thoại: (0723) 876 119

- Ông Bùi Thanh Phong, Phó Bí thư - Chủ tịch ủy ban xã 

Văn phòng Đảng ủy xã gồm:

- Ông Võ Minh Thành - Nhân viên văn phòng cấp ủy - tuyên giáo

- Điện thoại: (0723) 876 119

- Ông Nguyễn Văn Định - 

- Điện thoại: (0723) 876 119

 

 

 

 

 

 

 image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh